Overslagbedrijf Moerdijk BV (OBM)
Oostelijke randweg 5
4782 PZ Moerdijk
Nederland
havennummer M136

tel alg.: (31) 168 325881
tel 24 uur: (31) 168 700121
fax: (31) 168 325882
email: info@obm.nl
ISPS meldingen: ebncentralisten@ebnbreda.nl
internet: www.obm.nl

contact:
F. Nooijen, directeur
+31 (0)6 51236723


OBM is Lid van:


 

OBM is gecertificeerd:

Algemene beschrijving:
Overslagbedrijf Moerdijk OBM is een bulk-overslagbedrijf bestaande uit 3 terminals op Moerdijk:

- OBM Noord (hoofdkantoor), Oostelijke Randweg 5 , 4782 PZ, Havennummer 136 , Noordelijke insteekhaven
- OBM Oost, Oostelijke Randweg 42, 4782 PZ , Havennummer 128, Insteekhaven Roode vaart
- OBM West, Middenweg 26 , 4782 PM, Havennummer 380, Westelijke insteekhaven

Naast de afhandeling van een grote varieteit aan droge bulkladingen en stukgoed heeft OBM alle vergunningen en is gespecialiseerd voor de afhandeling en opslag van alle soorten van verontreinigde materialen zoals droge bulk, zijnde diverse ertsen, mineralen, bouwstoffen, granen, biomassa en afval/recycling stoffen. Daarnaast wordt degewenst door OBM aansluitend binnenvaart- rail- en/of wegtransport verzorgd.

Klik hier voor onze bedrijfsfilm in duits:

Klik hier voor onze bedrijfsfilm in engels:

 

Materialen welke overgeslagen worden:
hout, glas, mineralen, staal, bigbags, pallets, grond, slib, kunststoffen, ertsen, biomassa, ongebluste kalk, vliegas, petcokes, AVI slakken, RDF pellets, grind, split, schroot, wegenzout, zand, alganiet, anode.

Diensten en faciliteiten:
hydraulische mobiele havenkranen, shovels, bobcats, haakarm vrachtwagens, weegbruggen 70 ton
aansluitend weg, binnenvaart en railtransport diensten en mobiele laadbruggen voor overslag op uw locatie.

Kadefaciliteiten:
- Noordelijke insteekhaven, lengte max 200 m, diepgang aan de kade max. 9,0m.
- Insteekhaven Roode Vaart, vingerpier, lengte max. 190 m, diepgang max. 8,0m, diepgang vingerpier 8,5m.
- Westelijke insteekhaven, lengte max. 150m, diepgang max. 5,5m, diepgang met drijvende kraan max. 8,4m.

Openingstijden:
standaard 07:00 - 16:00u, 24 uur op verzoek.

Opslag:
9,5 ha open / halfopen en gesloten opslagterrein waarvan 9,5 ha vloeistofdicht verhard. Op alle locaties is thermische ontwikkeling in uw product (bijv. broei) meetbaar zodat we in een vroegtijdig stadium schade aan uw product kunnen voorkomen.


Algemene Voorwaarden:
Op de door OBM verrichte stuwadoorswerkzaamheden (daaronder begrepen laden en lossen van schepen, treinen en vrachtauto’s alsmede opslag van goederen en handling van goederen in opslag bij OBM) zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Vereniging van Rotterdamse Stuwadoors gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, 12 augustus 1976. Op alle overige door OBM verrichte werkzaamheden zijn van toepassing de Nederlandse Expeditie voorwaarden , 1 juli 2004, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam, laatste versie, met uitzondering van de arbitrage clausule. Een exemplaar van genoemde voorwaarden wordt u op eerste verzoek kosteloos toegezonden of hier te downloaden door op de link te klikken.

 

 

 

 

 

 
 

 

© OBM Moerdijk B.V. 2012 --- Created bij RS Webdesigning