Overslagbedrijf
Moerdijk

Bulk-overslagbedrijf met 3 state-of-the-art terminals op Moerdijk

Overslagbedrijf Moerdijk

Overslagbedrijf Moerdijk (OBM) exploiteert  3 terminals op Moerdijk: OBM-Noord, OBM-Oost en OBM-West. Naast de afhandeling van een grote variëteit aan droge bulkladingen (met name hoogwaardige ertsen, mineralen, bouwstoffen) en stukgoed (pallets, bigbags, boomstammen, staalproducten) heeft OBM alle vergunningen, en is gespecialiseerd, voor de afhandeling en opslag van verschillende soorten verontreinigde materialen zoals afval/recycling stoffen (recycling hout, glas, rubber, schroot, balen met afval, RDF pellets), alsmede diverse bodem- en vliegassen. Daarnaast wordt desgewenst door OBM aansluitend zeevaart, binnenvaart- rail- en/of wegtransport verzorgd.

Materialen welke overgeslagen kunnen worden:
hout, glas, mineralen, staal, bigbags, pallets, grond, slib, kunststoffen, ertsen, biomassa, ongebluste kalk, vliegas, petcokes, AVI slakken, RDF pellets, grind, split, schroot, wegenzout, zand, alganiet, anode.

Diensten en faciliteiten:
Ten behoeve van de op- en overslag beschikt OBM over eigen hydraulische mobiele havenkranen, shovels, bobcats en haakarm vrachtwagens. Daarnaast zijn alle terminals van OBM uitgerust met geijkte weegbruggen tot 70 ton. Ten behoeve van het laden en lossen van treinen met bulk- en stukgoedladingen heeft OBM de beschikking over een railfaciliteit. Voorts heeft OBM 2 mobiele laadbruggen voor efficiënt laden van stortgoederen en/of overslag op locaties elders.

Kadefaciliteiten:
• OBM-noord: Noordelijke insteekhaven, scheepslengte maximaal 201m, diepgang aan de kade max. 8,9m bij een locale waterstand van +0,4m NAP.

• OBM-oost: Insteekhaven Roode Vaart, vingerpier, buitenzijde: scheepslengte maximaal 201m, diepgang max 8,5m bij een locale waterstand van 0m NAP. Binnenzijde max 6,0m diepgang en max. breedte 13,50m. Voor binnenvaartschepen binnenzijde geldt max. 110×13,50m of max. 135X11,45m.

• OBM-west: Westelijke insteekhaven, scheepslengte maximaal 150m, diepgang max. 5,5m, diepgang met drijvende kraan max. 8,5m bij een locale waterstand van 0 NAP.

Voor schepen van en naar Moerdijk gelden de volgende maximale afmetingen: lengte 201m, diepgang 8,9m en airdraft 45m. Voor schepen groter dan of gelijk aan 150m en/of breder dan 33m en/of diepgang groter of gelijk aan 8,5m is vooraf speciale permissie benodigd van het HCC / Port of Rotterdam.

Voor afhandeling van grote schepen op OBM-noord en OBM-oost gelden als indicaties: max. ca. 15.000 DWT met 100% belading af te handelen. Lossen handysizers tot ca. 30.000-35.000 DWT met max. 20.000 ton lading te lossen (als laatste loshaven). Laden handysizers tot ca. 55.000 DWT met max. 20.000 ton droge bulklading te beladen (als eerste laadhaven). Max. waterline tot hatchcoaming 10m.

Openingstijden:
Voor vrachtverkeer; ma-vr 07:00-16:00
Voor afhandeling schepen/treinen; ma-vr 07:00-23:00
Nacht, weekend en feestdagen in overleg (met toeslagen)

Opslag:
In totaal beschikt OBM over 9,5 ha open / halfopen en gesloten opslagterreinen, waarvan 9,5 ha vloeistofdicht verhard. Alle terminals zijn o.a. voorzien van slagbomen en poortbewaking, camerasystemen ter beveiliging en bewaking en o.a. continue temperatuurbewakingssystemen om tijdig mogelijke thermische ontwikkelingen in goederen te kunnen detecterende schade aan goederen te kunnen voorkomen.

Certificeringen:
OBM is ISO 9001-2015 gecertificeerd en op verschillende locaties BRZO gecertificeerd t.b.v. de op- en overslag van ADR-9, milieugevaarlijke stoffen.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor een bezoek aan één van de OBM Terminals via onderstaande knop:

OBM NOORD

OBM-noord beslaat in totaal een terrein van 4 ha met momenteel een kade van 220m en een diepgang voor schepen tot 8,9m. De kade kan later worden uitgebreid met nog eens 110m.

Op deze terminal zijn momenteel 8 grote droge bulkloodsen (totaal ca. 24.000 m2) in gebruik. Voor de opslag van een grote variëteit aan droge bulkgoederen zoals hoogwaardige ertsen, mineralen, zout, kunstmest, biomassa en recycling producten. Op dit terrein vindt ook veelvuldig het omzetten van ladingen plaats van bulk naar bigbags, naar inliner bags, naar zeecontainers, vice versa.

Het terrein is voorzien van 3 geijkte weegbruggen tot 70 ton.

 • Terrein: 4 ha
 • Diepgang: 8,9m
 • Adres: Oostelijke Randweg 5, 4782 PZ Moerdijk
 • Havennummer: 136

OBM OOST

OBM-oost bestaat uit een 3 ha groot terrein met open, gesloten en halfopen bulkopslagfaciliteiten. Daarnaast beschikt OBM hier over een zogenaamde vinger-pier voor uiterst efficiënte schip-schip overslag voor schepen met een diepgang tot 8,5m (buitenzijde van de pier, 6m aan de binnenzijde).

Alle verhardingen zijn gecertificeerd vloeistofdicht verhard zodat ook alle mogelijke afvalstoffen mogen worden opgeslagen. Ook dit terrein heeft een geijkte weegbrug tot 70 ton. Voorts zijn er gesloten en verwarmde opslagloodsen voor stukgoed, voorzien van dockboards voorhanden.

 • Terrein: 3 ha
 • Diepgang: binnenkant pier 6m / buitenkant pier 8,5m
 • Adres: Oostelijke Randweg 42, 4782 PZ Moerdijk
 • Havennummer: 128

OBM WEST

OBM-west bestaat uit een terrein van 2,5 ha buitenopslagterrein wat volledig voorzien is van vloeistofdicht gecertificeerde asfaltvloeren en percolaatwater opvangsystemen en is daarmee geschikt voor de opslag en bewerking van een grote diversiteit aan afvalstoffen en droge bulkladingen zoals recycling hout, rubber, glas en verontreinigde grond.

Additionele diensten kunnen worden aangeboden, zoals breken, zeven, sorteren en wassen. Door de ligging aan de westelijke insteekhaven met een diepgang van 5,5 meter verzorgt OBM tevens expeditie activiteiten zoals voor en natransport per vrachtauto en/of zee- en binnenvaartbevrachting. Ook dit terrein is voorzien van een geijkte 70 tons weegbrug.

Deze faciliteit beschikt tevens over de vergunningen voor de afhandeling van een grote diversiteit aan afvalstoffen en ADR-goederen.

Per 1 september 2022 is OBM tevens eigenaar op deze locatie van 3 stuks 52m hoge betonnen silo’s (ca. 3×10.000 ton capaciteit) voor de  op- en overslag van droge poedervormige stoffen, welke pneumatisch worden getransporteerd in geheel gesloten systemen.

 • Terrein: 2,5 ha
 • Diepgang: 5,5m
 • Adres: Middenweg 26, 4782 PM Moerdijk
 • Havennummer: 380

Rail

OBM heeft de beschikking over spoor-afhandelfaciliteiten op Moerdijk. Momenteel worden daar door OBM op meerdere dagen per week treinen geladen of gelost met diverse (bulk) goederen ten behoeve van haar klanten. Deze faciliteit beschikt tevens over de vergunningen voor de afhandeling van een grote diversiteit aan afvalstoffen en ADR goederen.

VacaturesOp dit moment hebben wij geen openstaande vacatures.

CONTACT

Hoofdkantoor:
Oostelijke Randweg 5
Havennummer 136
4782 PZ Moerdijk
Nederland

+31 168 325 881

info@obm.nl