OBM


Algemene Voorwaarden

Op de door OBM verrichte stuwadoorswerkzaamheden (daaronder begrepen laden en lossen van schepen, treinen en vrachtauto’s alsmede opslag van goederen en handling van goederen in opslag bij OBM) zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Vereniging van Rotterdamse Stuwadoors gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, 12 augustus 1976. Op alle overige door OBM verrichte werkzaamheden zijn van toepassing de Nederlandse Expeditie voorwaarden , 1 juli 2004, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam, laatste versie, met uitzondering van de arbitrage clausule. Een exemplaar van genoemde voorwaarden wordt u op eerste verzoek kosteloos toegezonden of hier te downloaden door op de link te klikken.